ON Kominictví - Ondřej Nágl

Kvalita především

Milí návštěvníci, 

kominické služby od ON-Kominictví, zahrnují prakticky vše, co si ve světě komínů dokážete představit. Zakládáme si na poctivém přístupu a dlouhodobé spokojenosti i bezpečí zákazníka. Přijedeme za Vámi kamkoli v České republice. 

Kominické služby provádíme v plném rozsahu a v termínech, které jsou stanoveny zákonem č. 320/2015 Sb., vyhláškou č. 34/2016 Sb. a zákonem o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a ČSN 73 4201. Zabýváme se zejména pravidelnými kontrolami technického stavu kouřovodů a komínových průduchů v termínech, které stanovují výše uvedené předpisy. Provádíme výstavby nových komínových systémů, vložkování, frézování a připojování spotřebičů jak na plynná, tak i pevná paliva. Měříme emisní limity a mnoho dalšího. Výčet veškerých našich prací si můžete prohlédnout v sekci Služby. 

Potřebuje-li Váš komín jakoukoli péči, spolehněte se na naši mnohaletou praxi a ozvěte se nám buď telefonicky, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.