Vážení,

 

   chtěl bych vám touto formou nabídnout práci v oblasti kominických

služeb. Tyto služby provádím na základě vydaného živnostenských listů.

Kominické služby provádím v plném rozsahu a v termínech, které jsou

stanoveny nařízením vlády č. 91/2010, zákonem O ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a ČSN 73 4201.

Jedná se především o pravidelné kontroly technického stavu kouřovodů a komínových průduchů v termínech, které stanoví výše uvedené předpisy.

Dále pak provádíme autorizované měření emisních limitů. Toto měření se provádí dle výše uvedeného zákona. 

 

 

 

Listiny