ČIŠTĚNÍ A KONTROLY KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

Prováděné dle nařízení vlády č. 91/2010, které je platné od 1.1.2011. 

Cena : 500,- včetně DPH

V ceně je zahrnuto: čištění a kontrola všech komínů na jednom RD nebo bytu a vystavení zprávy dle nařízení vlády č. 91/2010.

V ceně není zahrnuta doprava: 7kč/km. Při domluvě více RD nebo bytů v jedné lokalitě neúčtuji dopravu.

Při domluvení dlouhodobé spolupráce u bytových družstev je cena domluvena dle počtu bytových jednotek.

 

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISNÍCH LIMITŮ

 

Jsme držitelé Osvědčení o autorizaci k měření emisí, vydaném rozhodnutím MŽP ČR č.j. 474/820/10/H1, opravňující k měření
emisí ve spalinách u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší s kotli o jmenovitém tepelném výkonu každého z nich do 5MW,
spalujícími zemní plyn, zkapalněné plyny nebo lehký topný olej.

 

Měření provádíme analyzátorem SIGMA od firmy MRU, s.r.o.

 

Cena bude dohodnuta podle počtu měřených zdrojů. Orientační cena je 1750 – 4000,- Kč + DPH + doprava.

 

U firem, kde bude dohodnuta dlouhodobá spolupráce nebo bude zakázka obsahovat vyšší počet měřených zdrojů se může cena lišit a doprava se nebude účtovat.

 

Neváhejte nás kontaktovat s vaší poptávkou.

 

 

 

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

(Dle vyhlášky č. 194/2013 Sb. )

Podle zákona č.406/2000 Sb. (v platném znění), o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 349/2010 Sb.  a 194/2013 Sb.)  je provozovatel kotlů s výkonem nad 20 kW povinen provádět kontrolu účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie.

Kontrola se provádí u všech kotlů s jmenovitým výkonem od 20 kW, sloužících pro vytápění  budov a vztahuje se na posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních a venkovních rozvodů tepelné energie.

 

Četnost kontrol kotlů, které NEJSOU provozovány na základě licence na výrobu tepla:

Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie se dle uvedeného předpisu provádějí s četností :

-1krát za 10 let pro kotle o výkonu do 100 kW včetně ( pro všechna paliva)

- 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn s výkonem nad 100 kW včetně

- 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva s výkonem nad 100 kW.

 

V případě, že kotle a rozvody tepelné energie JSOU provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie je kontrola prováděna jednou ročně.

 

Nesplnění stanovených požadavků na provádění kontrol účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění, považováno za sankčně postižitelný správní delikt.